D49B - Visoki napon - upravljacka razina (sa simulatorom) STCW A-III/2 i A-III/3

D49B - Visoki napon - upravljacka razina (sa simulatorom) STCW A-III/2 i A-III/3