D50B-Rad na brodovima na kojima se primjenjuje IGF Pravilnik-upravljacka razina

D50B-Rad na brodovima na kojima se primjenjuje IGF Pravilnik-upravljacka razina


9. lipnja 2022.

D50B-Rad na brodovima na kojima se primjenjuje IGF Pravilnik-upravljacka razina

Pregledaj cjeli kalendar