D6A - Korištenje radarskog uređaja - upravljačka razina

D6A - Korištenje radarskog uređaja - upravljačka razina