D7 - Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

D7 - Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici