O nama

Misija SSM United

Pružiti klijentima usluge koje su pouzdane, inovativne, krojene po mjeri, jeftine i prelaze zahtjeve klijenata.
Vizija SSM United

Postati svjetski priznati kao kompanija aktivna u svim segmetnima brodarstva, kao i na svim ostalim poljima pomorstva. Utjecati na razvoj pomorskog obrazovnog sustava predviđajući buduće probleme i pružajući inovativna rješenja.   
Certifikati i odobrenja

Ponosno ističemo da smo prvi ISO certifikat dobili još 1994. godine, te ih imamo još i danas (9001:2015, 14001:2015)- posjedujemo ISM DOC certifikat jos od 1998. godine – danas imamo ISM DOC izdan od strane DET NORSKE VERITAS I RINA-e za Panamu, Latviju i Bahame. Svi naši tečajevi su u skladu sa IMO i STCW regulativama. Ponosni smo nosioci raznih odobrenja izdanih od strane priznatih pomorskih tijela od kojih kao najvažnije ističemo MCA UK, Panama Marithime Authority i Liberia.
Razvoj SSM United

Od 1994. godine do danas SSM United je poznat kao kompanija koje je u mogučnosti svojim klijentima pružiti vrhunske usluge po vrlo konkurentnim cijenama. U nastavku Vam izdvajamo najvažnije činjenice o nama…
IZJAVA DIREKTORA O POLITICI KVALITETE, SIGURNOSTI I ZAŠTITE OKOLIŠA
Politika kvalitete, sigurnosti i zastite okoliša znači raditi sukladno postupcima rada na zadovoljstvo korsnika usluga, kvalittetno i sigurno, uzimajuci u obzir zastitu okoliša. Provedba politike kvalitete i sigurnosti ce se raditi sukladno standardima ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISM Kodeks, ISPS Kodeks, MLC 2006 regulativama, IHM „Inventory of Hazardous Materials (EU Ship Recycling Regulation No. 1257/2013 – additives (PFOS/HBCDD))“, te sukladno regulativi Kiberneticke sigurnosti „Cyber Security IMO resolution MSC.428(98).
Ciljevi politike kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša:
• Zadovoljstvo korisnika usluga,
• Uspješno obavljanje poslova,
• Trajno poboljšanje usluga,
• Ospsobljeno osobljen na kopnu i na brodovima,
• Spriječavanje nezgoda na brodovima,
• Spriječavanje onečiščenja okoliša kroz EMS analize – sukladno MARPOLu
• Signurnost posade i putnika na brodovima,
• Spremnost, organizacija, i brza rekacija osoblja u uredu i na brodovima tokom izvarednih i kritičnih situacija.
Ciljeve svoje politike Brodsko Upravljanje d.o.o. če ostvariti: poštivanjem svih medjunarodnih i domačih zakonskih propisa te drugih normi koje se primjenjuju, a koje se odnose na djelatnosti i poslovanje Brodskog Upravljanja; Redovitom obukom pomoraca i osoblja u uredu; analize odjela, brod i ured EMS analize, analiza rizika, vježbe ured i brod, analiza neuobicajenih događaja, pravilna izrada „Master Review“-a na brodu i „Upravine ocjene“ kompanije, ceste inspekcije brodova, brodski i uredski interni auditi, investiranjem u održavanje opreme, nabavku sredstava i opreme potrebnih za obavljanje tehničkog i kadrovskog upravljanja brodovima te rada trening centra; pažljivim odabirom novih pomoraca i osoblja u uredu; ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga i spremnosti pravodobne reakcije u kritičnim i izvarednim situacijama.
Politika kvalitete Brodskog Upravljanja orijentirana je na korisnika naših usluga na način da mu pružamo kontinuirano visoku kvalitetu usluga, utvrđujemo zadovoljstvo korisnika svojih usluga, te koristimo naše intelektualno znanje u svrhu trajnog poboljšanja usluga.
Politika kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša osigurava sigurnosno obavljanje brodske operatike uz garanciju sigurnog radnog okoliša, ujedno uvodi zaštitu za sve identificirane rizike i neprestano poboljšava sigurnose sposobnosti osoblja u uredu i pomoraca na brodovima. Uključuje spremnost na kritične situacije vezane za sigurnost i spriječavanje onečišćenja okoliša. Umanjuje emisiju štetnih tvari u zemlju, more, zrak i atmosferu te primjenjuje mjere za smanjivanje količine otpadnih voda, pravilno rukovanje, tretiranje i odlaganje otpada odobrenim organizacijama. Sve to je ujedno i naša odgovornost prema lokalnoj zajednici i kvaliteti života u njoj. Aspekte zaštite okoliša cemo pregledati svake godine.
Kvaliteta, sigurnost i zaštita okoliša je naš prioritetni cilj, a poslovnik Kvalitete, Sigurnosti i Zaštite okoliša je naš temeljni dokument poslovodstva. Kako bi zadržali poziciju na pomorskom tržištu te išli korak naprijed, posvečujemo posebnu pažnju analizi i upravljanju rizicima. Svi nemili događaji , ukljucuji one koje su vezane za zastitu okolisa, se odmah analiziraju i koraci/sugestije komunicirane su kroz liniju menadžera te Fleet and QSE voditelja te DPA.
Ostvarivanje zadanih ciljeva biti če mjereno putem različitih analiza koje mi kao organizacija radimo, a koje obuhvačaju: analizu zadovoljstva korisnika naših usluga; analizu uspješnosti obavljanja poslova; uspješnost u ostvarivanju ciljeva; uspješnost u obavljenim osposobljavanjima osoblja u uredu; kupnja nove opreme; brojem sklopljenih poslova; ostvarenih financijskih rezultata; kroz EMS analize; mjerenjem uspjesnosti unutar kumulativnih analiza; broj kritičnih situacija i analiza istih; analizom potencijalno rizičnih situacija....svakako mjerenja se rade dnevno, tjedno, mjesečno, polugodišnje i godišnje kroz operativne sastanke, analize odjela pojedinačno, i finalno kroz analize ciljeva i u Upravinoj ocjeni, koja se radi polugodišnje i godišnje.
Poslovodstvo Brodskog Upravljanja d.o.o. ce odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtjeva punu podršku u sprovođenju ove politike.
Brodsko Upravljanje d.o.o.
DIREKTOR – član uprave
Asistent Prof. Dr. Sc. Ratko BožićAdresa: 114. brigade 12, 21000 Split , Hrvatska
IBAN: HR86 2390 0011 1009 6597 7
Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune zajedno s brojevima računa: HPB d.d i Erste banka
OIB: 67022645891
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
Član uprave društva: Marija Božić
Odluka o dodjeli znaka „Hrvatska kvaliteta“ Brodskom upravljanju d.o.o.


Hrvatska gospodarska komora odnosno Savjet vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga na 83. sjednici je donio odluku o dodjeli znaka „Hrvatska kvaliteta“ Brodskom upravljanju d.o.o. Od prvog dana misija nam je biti vodeća ustanova za cjeloživotno obrazovanje u ovom dijelu Europe koja doprinosi intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja, stvarajući nove mogućnosti zaposlenja razvojem multi- disciplinarnih programa obrazovanja čemu ovaj znak daje na važnosti.

Ponosni smo jer je to nagrada za dugogodišnji uloženi trud za sve naše djelatnike, suradnike i polaznike.

Hvala od srca svima na nesebičnom zalaganju u unapređenju cjeloživotnog učenja u Republici Hrvatskoj!
  • Text Hover
  • Text Hover

O nama

Osnovani smo 1994. godine kao poduzeće koje se bavi menadžmentom brodova. Od osnutka do danas u crew i technical menadžmentu imali smo više od 105 različitih brodova. Naš poslovni prostor prostire se na više od 3000m2. Prvi ISO certifikat dobili smo još 1994. godine, te ih imamo još i danas a posjedujemo ISM DOC certifikat još od 1998. godine - danas imamo ISM DOC izdan od strane DET NORSKE VERITAS I RINA-e za Panamu, Latviju i Bahame.

Dostignuća

Godišnje zapošljavamo više od 1500 pomoraca a naša baza pomoraca trenutno broji oko 23.000 pomoraca Ponosni smo vlasnici jednog od najboljih trening centara u ovom dijelu Europe, sa više od 262 različita tečaja u ponudi, a u našem Trening Centru godišnje se obuči više od 4000 pomoraca. Svi naši tečajevi su u skladu sa IMO i STCW regulativama.

Priznata kompanija

Ponosni smo nosioci raznih odobrenja izdanih od strane priznatih pomorskih tijela od kojih kao najvaznije ističemo MCA UK, Panama Marithime Authority, Liberia i mnoge druge. Posjedujemo raznu opremu za tečajeve koje nudimo, kao i moderne simulatore mosta i stroja. Većinu tečajeva održavamo na tjednoj bazi, a također je bitno istaknuti i mogučnost individualnih tečajeva za polaznike.

Član svjetskih udruga

SSM United je kao potvrda kvalitete svojih usluga postao punopravan član svjetskih organizacija i udruga kao što su: - BIMCO - ISSMA - ISSA - CROSMA - AMCHAM - CROMA - HUP

Imate li pitanja? Stojimo Vam na raspolaganju!

CERTIFIKATI KOJE POSJEDUJEMO

Osim navedenih certifikata SSM United posjeduje još i certifikate
  • Document of Compliance from the Goverment of Malta

  • Document of Compliance from the Government of St Vincent and Grenadines

  • Document of Compliance from the Government of Liberia

  • Document of Compliance from the Government of Panama

  • Det Norske Veritas Training Course Certificate

  • Certificate of accreditation LNG Training course The Nautical Institute

ISO 9001:2015


Pokaži

ISO 14001:2015


Pokaži

Ministry authorization for the recruitment of seafarers SM