POLIGON ZA

PRAKTIČNU NASTAVU

Na poligonu se provode vježbe iz sljedećih tečajeva: 

D2 – Temeljna sigurnost na brodu – STCW A-VI/1

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom
osim brze spasilačke brodice – STCW VI/2-1

D18 – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom – STCW VI/2-2

HUET - Helicopter Underwater Escape Training

HLO - Helicopter Landing Officer

ESC - Enclosed space entry
D2 tečaj temeljne sigurnosti temelji se na nizu praktičnih pokaznih vježbi na brodici, protupožarnom poligonu i bazenu:
– spuštanje i vožnja čamca za spašavanje
– korištenje termalnih odijela i prsluka za spašavanje
– otvaranje splavi za spašavanje
– protupožarne vježbe na poligonu

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice – STCW VI/2-1
Tečaj je predviđen u trajanju od 3 dana, od toga 17 sati praktičnih vježbi. Na tečaju će se kandidati upoznati sa:
- brodskim situacijama koje zahtijevaju hitnu akciju
- uporaba otvorenih, potpuno zatvorenih i spasilačkih brodica te uređaja za njihovo spuštanje
- uporaba i sastavljanje opreme za spašavanje, uključujući elektronsku opremu
- organizacija i procedure akcija traženja i spašavanja
- spašavanje ljudi iz mora 

D18 – Rukovanje brzom spasilačkom brodicom – STCW VI/2-2
Tečaj se polaže nakon uspješno odrađenog D17 tečaja. 
Namijenjen je svim pomorcima kojima je u opisu dužnosti znanje upravljanja brzom brodicom za spašavanje. Nakon uspješno završenog tečaja polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i nadzor svim brodicama za vrijeme ili nakon spuštanja brodice u more, te upravljanjem motorom brze brodice.
Pogledajte videa vježbi s našeg poligona!
  • Text Hover
Osim spomenutih koncesijskih tečaja, na poligonu Resnik održavaju se i vježbe i za tečaj HUET - Helicopter Underwater Escape Training.

Ovaj tečaj neophodan je u mnogim segmentima pomorske industrije, prvenstveno za osoblje u offshore industriji, no i za vojno osoblje i HGSS službe spašavanja koji se redovito prevoze helikopterima. Kao što i samo ime kaže, svrha tečaja je pripremiti polaznike za situacije pada helikoptera u vodu, te osposobiti ih za spašavanje u takvoj situaciji. Trening uključuje simulirano uranjanje (pad) u vodu uz rotacije i razne popratne situacije. Pritom se kandidate upućuje na neke najvažnije radnje prilikom pada kao što su pravilna reakcija prilikom samog pada, izbjegavanje udisanja dima, izvlačenje iz helikoptera na najbrži i najsigurniji nacin, te izranjanje na dah ili pomoću boce kisika.

VIDEO SA JEDNE OD VJEŽBI MOŽETE POGLEDATI NA NAŠEM YOUTUBE KANALU NA SLIJEDEĆEM LINKU!

Kliknite ovdje: HUET vježba
Na poligonu Resnik održavaju se vježbe iz HLO (Helicopter Landing Officer)


Ovaj je program osmišljen kako bi kandidatima pružio znanje za prepoznavanje opasnosti, pregled sigurnih radnih praksi za operacije na helikopterima i vještine za odgovor na bilo koji hitni slučaj helikoptera / helikoptera na obalnim platformama.