Kalendar tečajeva

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - operativna razina STCW A-II/1, A-III/1 i A-III/6

-

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - operativna razina STCW A-II/1, A-III/1 i A-III/6

iCalGoogle Calendar

More information about D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - operativna razina STCW A-II/1, A-III/1 i A-III/6