D16-Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije

-