D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

-