D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

-