D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže

All day -