D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite

8:30 - 9:30