D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

-