D43 – Posebni program sigurnosne zastite za pomorce imenovane za sigurnosne duznosti STCW VI/6-2

-