D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

-

D44 - Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

iCalGoogle Calendar

More information about D44 - Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)