D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

-