D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

-