D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

All day -

D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina

iCalGoogle Calendar

More information about D47A - Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu - radna razina