D49B – Visoki napon – upravljačka razina (sa simulatorom)

All day -