D49B – Visoki napon – upravljacka razina (sa simulatorom) STCW A-III/2 i A-III/3

-