D6A – Korištenje radarskog uređaja – upravljačka razina

-