D6B – Korištenje radarskog uređaja – radna razina

-