D7 – Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

All day -