D3 - ZAPOVJEDNIK BRODA DO 200 BT U NACIONALNOJ PLOVIDBI (HR II/2)

Namjena: Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 12. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine”, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16), kao i zahtjevima tablice STCW HR II/2.


Uvjeti upisa • Osobna iskaznica

 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 • Svjedodžba (brevet) D6A – Motrenje i korištenje radarskog uređaja

 • Najmanje 24 mjeseca plovidbene službe, od čega najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade ili višeg člana posade koji čini dio plovidbene straže ili u svojstvu zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima


Trajanje: 7 dana


 


Sadržaj:

   • Terestrička navigacija

   • Meteorologija

   • Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru

   • Sigurnost na moru

   • Rad porivnih i pomoćnih strojeva na malim brodovima

   • Rukovanje brodom i teretom

   • Engleski jezik
Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) D3 – “Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi” izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.