D4 - ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE

Namjena: Tečaj ispunjava zahtjeve STCW Konvencije sekcija II/4. Namijenjen je pomorcima koji žele steći odgovarajući certifikat (brevet) zbog obavljanja dužnosti kormilara, a sve prema odredbama članka 12. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine”, broj 130/13, 45/14, 124/15, 72/16)


Uvjeti upisa • Osobna iskaznica ili putovnica

 • 2 slike u boji

 • Najmanje 16 godina života

 • Namjanje 6 mjeseci plovidbene službe u službi palube

 • Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)

 • Certifikat (brevet) D2-Temeljna sigurnost na brodu

 • Liječnički pregled (Medicina rada, ne stariji od 6 mjeseci)


 

Trajanje: 2 dana


Sadržaj: • Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku

 • Pažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže

 • Pridonošenje praćenju i nadzoru sigurnosne straže

 • Rad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde


Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže.