D5 - ČASNIK PALUBE ODGOVORAN ZA PLOVIDBENU STRAŽU NA BRODU DO 500 BT U MALOJ OBALNOJ PLOVIDBI

Namjena: Ovaj STCW tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija VI/3 i temelji se na odrednicama IMO modela 2.03. Otvoren je za polaznike koji žele ispuniti uvjete za stjecanje svjedodžbe za zapovjednika broda do 500BT u priobalnoj plovidbi.

Uvjeti upisa


 • Osobna iskaznica

 • 18 godina života

 • Udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima

 • Svjedodžba D6A

 • Najmanje 36 mjeseci plovidbe


Trajanje: 20 dana

Sadržaj:


 • Terestrička navigacija

 • Osnove meteorologije

 • Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru

 • Sigurnost na moru

 • Rukovanje brodom i teretom

 • Engleski jezik


Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu (brevet) D5 – “Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi” izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Napomena: Nakon 12 mjeseci plovidbe u svojstvu “Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT”, može zatražiti svjedodžbu “Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi.”