D7 – ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE U STROJARNICI

Namjena: Tečaj ispunjava zahtjeve STCW konvencije sekcija III/4. Namijenjen je pomorcima koji žele steći odgovarajući certifikat za obavljanje poslova člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (mazača).


Uvjeti upisa • Osobna iskaznica ili putovnica

 • 2 slike u boji

 • Minimalno 16 godina života

 • 6 mjeseci plovidbene službe u službi stroja

 • Svjedodžba o završenom školovanju (najmanje osnovna škola)

 • Certifikat (brevet) D2-Temeljna sigurnost na brodu

 • Liječnički pregled (Medicina rada, ne stariji od 6 mjeseci)


Trajanje: 2 dana


Sadržaj:   • Obavljanje straže

   • Strojni sustavi

   • Mjere sigurnosti i zaštite okoliša

   • Osnove dizel motora


Napomena: Nakon uspješno završenog tečaja i ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici.