D50B - Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina

D50B - Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina


Tečaj D50B -IGF Pravilnik na brodovima – upravljačka razina namijenjen je za zapovjednike, časnici stroja i ostale osobe izravno odgovorni za brigu o gorivima i sustavima goriva i njihovom korištenju na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik. Navedene osobe moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/3).


Trajanje:
4 dana


Uvjet:
Preslika osobne iskaznice
Preslika Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina
Dokaz o plovidbenom stažu (najmanje jedan mjesec plovidbene službe koja uključuje najmanje tri ukrcaja goriva na brodove koji prevoze terete na koje se primjenjuje IGF pravilnik, pri čemu se Dva ukrcaja goriva mogu zamijeniti odgovarajućom izobrazbom na simulatoru za ukrcaj goriva kao dijela izobrazbe iz priloga D50B)
Fotografija


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: