PORTFOLIO
SEARCH
SHOP

Nema proizvoda u košarici

RADIONICA ZA ZAVARIVANJE

Spremni za nove izazove


Naš međunarodni centar za zavarivanje je u 2012. godini u potpunosti renoviran, te s ponosom predstavljamo sve njegove sadržaje.

Radionica za zavarivanje

SSM United – Ship Management osnovao je Međunarodni centar za zavarivanje sukladno zahtjevima za obrazovanje i obuku Međunarodnog instituta za zavarivanje i IIW smjernicama “International Welder”. Međunarodni institut za zavarivanje je glavno međunarodno tijelo za certifikaciju. Nakon uspješno završene obuke svaki će sudionik biti ispitan kako bi se utvrdilo da li je zadovoljio zahtjeve iz standarda za ispitivanje međunarodnog ovlaštenog tijela za međunarodne norme o zavarivanju. Naš međunarodni centar za zavarivanje je u 2012. godini u potpunosti renoviran, te s ponosom predstavljamo sve njegove sadržaje. Centar posjeduje 10 blokova za zavarivanje sa kapacitetom po 2 kandidata – 20 kandidata moze istovremeno imati obuku. Vrste zavarivanja koje se izvode su:

  1. Elektrolučno zavarivanje

  2. Plinsko zavarivanje (zavarivanje plinskim plamenom)

  3. Zavarivanje MIG postupkom (elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina)

Radionice za zavarivanje