D14 - Rad na tankerima za ulje

D14 brevet za pomorce

Namjena:
D14 tečaj je predviđen u trajanju 6 dana, 60 sati podijeljeno na 46 sati predavanja i 14 sati vježbi. Tečaj je proveden u skladu sa zahtjevima regulacije STCW V/1-1 st.4. a temelji se na smjernicama Aneksa i MARPOL Konvencije 73/78., dijela ISM koda i u skladu je s IMO Model Kursom 1.02. Program tečaja usklađen je sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva prema Prilogu D Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, izdanog 29.10.2013 od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. D14 brevet potreban je  svim osobama koje upravljaju/ nadziru rad s teretom na tankerima za prijevoz ulja. Sve osobe koje rukuju teretom ili nadziru rukovanje teretom moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama za siguran rad, sprječavanje onečišćenja.

Sadržaj:
 • Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom
 • Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima naftnih tereta
 • Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti
 • Primjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu
 • Reakcija u slučajevima nužde
 • Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša
 • Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima

Uvjeti:
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija
3 mjeseca ovjerene navigacije na tankerima za ulje
Položena Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

Napomena:
Nakon uspješnog završetka tečaja polaznici će moći razumjeti važne fizikalne osobine i kemijska svojstava tereta koji se prevoze na tankerima za prijevoz ulja. Nakon položenog ispita u Lučkoj Kapetaniji kandidati će dobiti svjedodžbu(brevet) Osposobljenost za rad na tankerima za ulje izdanu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.
D14 brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: