D21 - D26 - Mjere sigurnosti na putničkom brodu - posada

D21 - D26 brevet za pomorce

Namjena:
D21-D26 brevet namijenjen je za zapovjednike, časnike i ostale članove posade na ro-ro putničkim i ostalim putničkim brodovima prema pravilima STCW V/2 Kodeksa.
Tečaj traje 3 dana i provodi se u skladu s pravilnikom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 67. stavka 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca(„Narodne novine“, broj 130/13) i IMO modela 1.28. 


Sadržaj:
 • Uvod u STCW’95
 • Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima - zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu
 • Upoznavanje svojstava broda
 • Mjere sigurnosti za osoblje koje pruža izravne usluge putnicima - što uključuje sigurnost putnika, sigurnost pri ukrcaju i iskrcaju tereta i cjelovitost trupa
 • Prosudba i zaključak

Uvjet :
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija u boji.

Napomena:
Polaznik koji uspješno završi ovaj tečaj moći će:
- upravljati skupinama ljudi u slučaju nužde na brodu
- pronaći nužnu sigurnosnu opremu u slučaju nužde na brodu
- efikasno komunicirati sa putnicima u slučaju nužde
- demonstrirati korištenje osobnih sredstava za spašavanje
- pridržavati se sigurnosnih postupaka i postupaka u slučaju nužde

Nakon završetka tečaja polaznik će dobiti potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita u Lučkoj kapetaniji  dobit će Svjedodžbu (brevet) o osposobljenosti Mjere sigurnosti na putničkom brodu  izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Svjedodžba za D21 - D26 - Mjere sigurnosti na putničkom brodu - posada ima valjanost na razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.
D21-D26 brevet za pomorce


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: