1,400.00 kn

D21 - D26 - Mjere sigurnosti na putničkom brodu - posada

Svrha tečaja Mjere Sigurnosti Na Putničkim Brodovima (D21-26) je zadovoljiti minimalne obvezne zahtjeve za obuku zapovjednika, časnika i ostalih članova posade na ro-ro putničkim i ostalim putničkim brodovima prema STCW V/2. Tečaj je zamišljen kako bi udovoljio uvjetima pravilnika Ministarstva MORA, prometa i infrastrukture na temelju članka 67. stavka 1. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca ("Narodne novine", broj 130/13) i IMO modela 1.28.

Polaznik koji uspješno završi ovaj tečaj moći će: 

 • upravljati skupinama ljudi u slučaju nužde na brodu 
 • pronaći nužnu sigurnosnu opremu u slučaju nužde na brodu 
 • efikasno komunicirati sa putnicima u slučaju nužde 
 • demostrirati korištenje osobnih sredstava za spašavanje 
 • pridržavati se sigurnosnih postupaka i postupaka u slučaju nužde.


Sadržaj : 

 • Uvod u STCW’95
 • Upravljanje skupinama ljudi
 • Upoznavanje svojstava broda
 • Mjere sigurnosti za osoblje koje pruža izravne usluge putnicima 
 • Prosudba i zaključak

 

Uvjet : 

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • 1 slika u boji

Napomena:

Polaznik koji uspješno završi tečaj dobit će potvrdu o sudjelovanju, a nakon uspješno položenog ispita pri Lučkoj kapetaniji polaznik će dobiti Svjedodžbu o osposobljenosti Mjere sigurnosti na putničkom brodu  izdanu od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.


Prijava na tečaj

Ime i prezime:

Kontakt telefon:

Kontakt e-mail:

Početni datum:

Završni datum: