D32 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

D32 brevet za pomorce

Namjena:
D32 brevet namijenjen je svim pomorcima koji mogu biti imenovani za obavljanje dužnosti i odgovornosti Časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda. Tečaj traje 2 dana i osmišljen je tako da ispunjava uvjete STCW  VI/5, prema IMO modelu 3.19. D32 tečaj mogu pohađati kandidati koji su časnici operativne razine ili osobe koje imaju relevantno iskustvo u poslovima pomorske sigurnosti  te osobe preporučene od strane pomorske kompanije. Za polaganje ovog tečaja potrebno je poznavanje engleskog jezika na razini radnog okruženja.

Sadržaj : 
 • Uvod
 • Sigurnost u pomorstvu
 • Sigurnost i odgovornost 
 • Ocjena brodske sigurnosti 
 • Sigurnosna oprema 
 • Brodski sigurnosni plan 
 • Identifikacija prijetnja, prepoznavanje i odgovor 
 • Brodske sigurnosne akcije 
 • Stanje pripravnosti u hitnim slučajevima i vježbe 
 • Sigurnost uprave 
 • Sigurnosno osposobljavanje

Uvjet:
Kandidat mora imati najmanje 18. godina života.
Osobna iskaznica ili putovnica i jedna fotografija u boji.

Napomena:
Nakon uspješno završenog tečaja, kandidat će biti osposobljen za obavljanje dužnosti i prihvat odogovornosti kao časnik zadužen za sigurnost i zaštitu broda što je definirano u ISPS Kodu pod sekcijom A/12.2 i sekcijom A-VI/5 STCW Koda što uključuje, ali nije ograničeno na: poduzimanje redovitih sigurnosnih pregleda broda kako bi se osiguralo održavanje primjerenih sigurnosnih mjera, održavanje i nadgledanje implementacije plana sigurnosne zaštite broda, uključujući sve izmjene i dopune plana i koordinaciju sigurnosnih aspekata putnika i / ili rukovanje teretom i brodskim zalihama s drugim brodskim osobljem i s odgovarajućim službenicima lučke uprave.
Nakon završenog tečaja, kandidat pristupa ispitu u Lučkoj kapetaniji u svrhu stjecanja Svjedodžbe o osposobljenosti (brevet).
D32 brevet za pomorce

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: