D34 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke

D34 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke

Opis:
Tečaj D34 - Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke je osmišljen za sve one koji mogu biti imenovani za obavljanje dužnosti i odgovornosti Časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu luke. Nakon uspješnog završetka tečaja polaznici će biti u mogućnosti preuzeti dužnosti i odgovornosti Časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu luke, osiguravajući razvoj ocjenjivanja lučke sigurnosti, izvedbu, održavanje i ažuriranje plana sigurnosne zaštite luke, te za suradnju sa Časnikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda te Časnikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu kompanije.

 

Sadržaj :
Uvod
Sigurnost u pomorstvu
Sigurnost i odgovornost
Ocjena brodske sigurnosti
Sigurnosna oprema
Brodski sigurnosni plan
Identifikacija prijetnja, prepoznavanje i odgovor
Brodske sigurnosne akcije
Stanje pripravnosti u hitnim slučajevima i vježbe
Sigurnost uprave
Sigurnosno osposobljavanje


Trajanje:
3 dana

Uvjet :
Osobna iskaznica ili putovnica
1 slika u boji
Svjedodžba o završenoj srednjoj školi

Uvjeti za polaganje ispita:
najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
Završena posebna izobrazba, sukladno sadržaju tečaja D34,
1 godina radnog iskustva,
položen odgovarajući ispit


Po uspješnom završetku tečaja, nakon položenog ispita, kandidat će dobiti certifikat - brevet za pomorce za D34 - Časnik odgovoran za sigurnosu zaštitu luke.


  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: