225.00 

D6C - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini

D6C-Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: