Safe Operations of MV Systems

Safe Operations of MV Systems

Svrha ovog tečaja je pružiti opsežan pregled na temu srednjenaponskih razvodnih ploča za one koji se bave elektroenergetskim sustavima. Instruktor će koristiti predavanja, vizualna pomagala i  što je više moguće izloženosti distribucijskom sustavu srednjeg napona. Svatko tko radi na sustavima za proizvodnju, prijenos ili distribuciju energije ili blizu njih trebao bi pohađati ovaj tečaj obuke za srednjenaponska rasklopna postrojenja. Nadalje, nadređeni, menadžeri, sigurnosno osoblje i oni odgovorni za osiguranje sigurnog radnog okruženja trebali bi pohađati ovaj tečaj.

Trajanje tečaja:
5 dana

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: