Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti

Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti – je svjedodžba, osim svjedodžbe o osposobljenosti, u kojoj se navodi da su ispunjeni svi zahtjevi koji proizlaze iz odredaba ovog Pravilnika u odnosu na izobrazbu, osposobljenost ili plovidbenu službu