Portable appliances testing

Portable appliances testing


Ovaj tečaj upoznat će vas sa zadatkom testiranja prijenosnih uređaja i načinima na koje možete pomoći smanjiti rizik od strujnog udara strujnog udara i požara izazvanih električnom energijom na radnom mjestu. Naučit ćete osnove PAT -a kako biste mogli ponuditi svoju podršku i osigurati da električna oprema ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi dok rade.


Trajanje tečaja:
2 dana

  Prijava na tečaj

  Ime i prezime:

  Kontakt telefon:

  Kontakt e-mail:

  Početni datum:

  Završni datum: